Cím H-1211 Budapest, Szikratávíró u. 17-21.
Telefon (+36-1) 452-8143

Tisztségviselők

A Közgyűlés által hozott döntések végrehajtásáról az elnökség gondoskodik. Az elnökség tagjait a teljes jogú tagok képviselőinek köréből a Közgyűlés választja meg. Az elnökségi tag tisztség öt éves időtartamra szól. Az elnökség a tagjai közül választja meg az elnököt.

Az Alapszabálynak megfelelően a 6 tagú elnökség és a 3 tagú felügyelőbizottság irányítja és felügyeli a Szövetség működését, gondoskodik az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról. Az elnökség a közgyűlés által meghatározott időpontokban, de legalább 2 havonta ülésezik. A közgyűlések jegyzőkönyvét, az elnökségi üléseken hozott döntéseket, állásfoglalásokat tartalmazó emlékeztetőt a Szövetség honlapján teszi közzé. Az elnökség feladatai közé tartozik továbbá a tagfelvételi kérelmek és szakmai etikai ügyek végső elbírálása, a tagsági feltételek meglétének ellenőrzése, a Szövetség képviselete különböző fórumokon, a magyar szállítmányozók képviselete a FIATA-ban. Az elnökség által meghatározott célok érdekében irányító és szervező tevékenységet végző főtitkárt is az elnökség nevezi ki és számoltatja be. 

A Magyar Szállítmányozók Szövetsége Elnökségének tagjai:

Dr. Lányi Márton

Elnök
Kühne-Nagel Kft., ügyvezető igazgató
PTE Közgazdaságtudományi kar, közgazdász

Cseh Ottó

Elnökségi tag, a logisztikai munkabizottság vezetője
MASPED Zrt., vezérigazgató
Felsőfokú Külkereskedelmi Főiskola

Léránt Zoltán

Felügyelőbizottsági tag
Metcosped Kft., ügyvezető igazgató
Szent István Egyetem, gazdaságtudományi kar

Fülöp Zsolt

Felügyelőbizottsági elnök
Delog Trans-Sped Kft, ügyvezető igazgató
Logisztikai és közgazdasági diplomák

Gáldi Zoltán

Elnökségi tag, a HR munkabizottság vezetője
DHL Freight Magyarország Kft., ügyvezető igazgató
BGF-KVIFK Ker. közgazdász

Kiss Gábor

Elnökségi tag, a közúti szállítmányozási munkabizottság vezetője
Inter-Épfu Budapest Kft., kereskedelmi igazgató
Felsőfokú szállítmányozási szakképesítés, ILT diploma

Márta Gábor

Felügyelőbizottsági tag
Rail Cargo Logistics Hungaria Kft., ügyvezető igazgató
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Sevecsek István

Elnökségi tag
Eurosped Zrt., vezérigazgató
Kodolányi János Főiskola

Szécsi Gabriella

Elnökségi tag
BI-KA Logisztika Kft., ügyvezető
Széchenyi István Egyetem, Okleveles közgazdász MBA szak

Pekár János

Főtitkár
Kühne + Nagel Kft., Beszerzési vezető
Közlekedésmérnök szállítmányozó és logisztikus, közgazdász, jogi szakokleveles közgazdász